Hello Everyone, aku Yuuma Midori πŸ€ Vtuber asal Indonesia, semoga channel ku bisa menghibur kalian semua yang menonton video-video dari aku.

*Maaf kalau ada kata yang menyinggung kalian atau yang tidak enak di dengar.

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Dibeli daun clovernya Rp.2000 aja :

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Coba Cek Channel Temenku :
Tokki :

Grenny :

Sumoru Randaku :

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Live2D & Artist :
Art Thumbnail :

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

【ID】Aturan Saat Streaming :
πŸ€ Bersikap ramah & sopan terhadap streamer dan penonton yang ada di live chat
πŸ€ Harap tidak spam di live chat
πŸ€ Harap tidak berkomentar yang negatif atau menyinggung perasaan streamer, penonton, dan dunia luar
πŸ€ Kalau mau cerita anime, tanya dulu udah sampe mana nonton/baca nya hahaha

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Social Media :
πŸ€ Twitter :
πŸ€ Instagram :
πŸ€ Discord :
Terimakasih Atas Dukungan & Kerjasamanya, bantu Subcribe, Like, dan Share y

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

BGM :
πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€…

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

#YuumaLive #overcooked2 #vtuber #vtuberid #vtuberindonesia