Hello Everyone, aku Yuuma Midori ๐Ÿ€ Vtuber asal Indonesia, semoga channel ku bisa menghibur kalian semua yang menonton video-video dari aku.

*Maaf kalau ada kata yang menyinggung kalian atau yang tidak enak di dengar.

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

Dibeli daun clovernya Rp.2000 aja :

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

Coba Cek Channel Temenku :
Tokki :

Grenny :

Sumoru Randaku :

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

Live2D & Artist :
Art Thumbnail :

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

ใ€IDใ€‘Aturan Saat Streaming :
๐Ÿ€ Bersikap ramah & sopan terhadap streamer dan penonton yang ada di live chat
๐Ÿ€ Harap tidak spam di live chat
๐Ÿ€ Harap tidak berkomentar yang negatif atau menyinggung perasaan streamer, penonton, dan dunia luar
๐Ÿ€ Kalau mau cerita anime, tanya dulu udah sampe mana nonton/baca nya hahaha

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

Social Media :
๐Ÿ€ Twitter :
๐Ÿ€ Instagram :
๐Ÿ€ Discord :
Terimakasih Atas Dukungan & Kerjasamanya, bantu Subcribe, Like, dan Share y

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

BGM :
๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€…

๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

#YuumaLive #overcooked2 #vtuber #vtuberid #vtuberindonesia