Seznam videí:

Agraelův YouTube kanál:
Agraelův YouTube (reakční) kanál:
Agraelův Twitch kanál:
Agraelův Facebook:
Agraelův subreddit:
Agraelův Instagram:
Agraelův merch:

Facebook ASŠ:
Další informace k projektu ASŠ:

Kvalita 1080p60 a 720p60 bude k dispozici po ukončení zpracovávání videa.

Pokud je video zpeněžené, pak se reklamy nastaví každých (+-)5-10 minut celého záznamu. Proto tedy u záznamu, co má 8 hodin bude logicky více reklam, než u záznamu, co má 2 hodiny. Bar videa je ve všech případech stejně dlouhý.

Popisky u videí se budou neustále vylepšovat.