Ito nagagawa ng quarantine sa aming galing sa sining at lumikha ng kakaibang mga drawing.
➤ Pindutin yung utong bell 🔔 at subscribe!
LUL MERCH ➤
Like on FB ➤
Twitter ➤
MEMES DITO ➤
Maging pamangkin member para sa mas maagang uploads, exclusive emojis at iba pa! ➤
Donate 4 shoutouts! ➤

#PaoLUL #Tagalog
~~~
MEME Playlist ➤
HORROR sa matapang ➤
RANDOM games ➤
~~~
Content is purely satire, any criticism of individuals are mere private opinions and should not be taken seriously. Under no circumstances are these videos purposely made to hurt or incite hatred unto the people edited in the content.