Link game:
Mỗi sáng thức dậy, tôi vô thử gartic.io để chơi và luôn thấy 2 ổng người Thổ Nhĩ Kỳ ở server 5 người
Theo như tôi được biết, 2 ổng vô đây để tán chuyện chứ không có mục đích chơi